TIMOCOM Logo

Javascript je onemogućen u Vašem preglededniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korištenja i udobnosti, molimo omogućite privremeno JavaScript u postavkama Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Pojmovnik-Transporta
Pojmovnik Transporta

ADR

ADR se odnosi na sporazum o prijevozu opasnih tvari u Europi. Sadrži propise za cestovni promet vezano uz ambalažu, osiguravanje tereta i označavanje opasnih tvari.

Pojam
ADR je kratica za „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“, na hrvatskom „Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari“. Međunarodni pojam ADR do te je mjere raširen u transportnoj branši da ga skoro svatko razumije, neovisno o zemlji.

Povijest
Sporazum je sklopljen 1957. u Ženevi, a stupio je na snagu tek krajem siječnja 1968. Svake dvije godine prilagođava se najnovijim tehničkim i pravnim saznanjima. ADR je uredbom EU-a obvezujuć za sve članice EU-a. Osim toga, sporazumu su se u međuvremenu pridružile i sve ostale europske države, kao i Maroko, Tunis i neke srednjoazijske države koje su prije bile članice Sovjetskog saveza. Sporazum trenutno ukupno obuhvaća 48 država članica (stanje u lipnju 2017.)

Propisi
Svaki vozač kamiona koji prevozi opasne tvari treba posjedovati ispravu za prijevoz opasnih tvari koja se službeno naziva „ADR potvrda o osposobljenosti vozača vozila koja prevoze opasne tvari“. Važeća je pet godina i ako se ne obnovi prije isteka tog roka, automatski prestaje vrijediti. Vozač tada mora pristupiti tečaju obnove znanja.

Svako poduzeće koje redovno prevozi opasni teret treba imati barem jednog savjetnika za opasni teret. On je odgovoran za pridržavanje uvjeta i obaveza vezanih za opasne tvari.

Svaki kamion koji prevozi opasne tvari treba imati posebnu opremu. U to se ubrajaju sklopivi narančasti znakovi upozorenja, kaciga, zaštitne naočale i dva protupožarna aparata.
Odobravam da ova stranica koristi kolačiće u svrhu analiza, personaliziranja sadržaja i promidžbe.