Dal Ferro Trasporti S.r.l

Dal Ferro Trasporti S.r.l.

Obiteljsko poduzeće Dal Ferro Trasporti sa sjedištem u Italiji osnovao je poslovođa Nereo Dal Ferro 1989. godine. Već je odavno poznata činjenica da je digitalizacija sve važnija u logističkoj i transportnoj branši. Zbog toga je Dal Ferro na vlastitoj početnoj stranici stavio na raspolaganje dokumente za preuzimanje. Bilo je nepoznato tko im je pristupao. Zahvaljujući funkciji prenošenja i preuzimanja tvrtke TIMOCOM to poduzeće uvijek može biti sigurno da samo korisnici usluga tvrtke TIMOCOM mogu vidjeti učitane dokumente.

na vrh