Spedition Günther Andres e.K.

Dobar je osjećaj kada znate da niste sami

"Inkaso ured zapravo uopće ne bi trebao doći na red, jer neurednih platiša uopće ne bi smjelo biti", smatra Patrick Andres, diplomirani ekonomista i voditelj špedicije Günther Andres e.K. iz Hanaua. "Na žalost, u praksi to nije uvijek tako. U najgorem slučaju kasni se s plaćanjem računa. Upravo u takvom slučaju dobro je uključiti neovisni inkaso ured. Oni će tada najprije biti u mogućnosti da riješe neugodan slučaj naplate u korist oštećene strane. Poduzeća bi u svakom slučaju trebala uzeti u obzir ovu mogućnost, prije nego što se odluče za složen, dugačak i skup sudski postupak", napominje iskusni ekonomist. 

Patrick Andres već je štošta doživio s neurednim poslovnim partnerima. On je rukovoditelj jedne srednje velike špedicije i dobro je upoznat problematikom otpremanja robe i organizacijom koja se s time povezana. Dovoljno je samo razmisliti o količini robe koju se mora svakodnevno transportirati, i svakome će vrlo brzo biti jasno da pri tome ne može uvijek sve ići glatko. Čak se i u ozbiljnim poduzećima ponekad može dogoditi da se računi zagube i zbog toga ne budu podmireni na vrijeme. Razlozi za to mogu biti brojni, primjerice nepridržavanje striktnih računovodstvenih procesa, gubljenje računa u hrpi drugih dokumenata ili krivo shvaćeni dogovori između pojedinih odjela poduzeća. 

Povrh toga postoje i takozvane "crne ovce", koje se namjerno ponašaju nekorektno i plaćaju tek kada ih se stavi pod pritisak. Bez obzira na to što se takvi slučajevi javljaju relativno rijetko u odnosu na cjelokupno poslovanje, u najgorem slučaju neovisni inkaso-ured može pomoći da se dospjela potraživanja utjeraju izvansudskim putem. Andres je do sada koristio usluge raznih institucija, poput Creditreforma ili drugih inkaso-ureda i odvjetnika. Prije tri godine najzad se odlučio za Inkaso-servis u okviru TIMOCOM Soft- und Hardware GmbH. On je u međuvremenu već deset godina stranka tog poduzeća iz Düsseldorfa.

Kratki putevi i brzi odgovori

Kod TIMOCOMa Patrick Andres naročito cijeni kratko vrijeme reakcije za rješavanje inkaso slučajeva, što potkrjepljuje na sljedeći način: "Jednim dijelom razlog tome je što se TIMOCOM kroz svoju burzu tereta i tovarnih prostora nalazi na samom stječištu zbivanja i dobro poznaje nacionalno i međunarodno tržište na području špedicija. Osim toga, TIMOCOM sa svojim platformama za natječaje ima u ruci čvrstu polugu. Poduzeće tako može neurednim platišama onemogućiti pristup burzi; to je sredstvo pritiska koje vrlo dobro djeluje čak i na međunarodnom planu. Zbog toga se brojne crne ovce već unaprijed boje korištenja softvera, te uopće niti ne pokušavaju postati članovi."

Jaki u protoku informacija

Povrh toga, Andres cijeni dobar protok informacija u TIMOCOMu, kao i jednostavan način postupanja o rješavanju slučajeva naplate. Tu postoje jasna pravila: Čim prođe prvih 30 dana od dospijeća plaćanja i dužnik nije reagirao na opomenu, TIMOCOM sa službenom upravnom dozvolom preuzima inkaso slučaj. Djelatnici ovog poduzeća iz Düsseldorfa pružaju u najbržem mogućem roku svojim oštećenim strankama na njihovom materinjem jeziku informacije o tome da li još mogu računati na svoj novac. Na taj način mogu izbjeći donošenje odluke o nepotrebnim troškovima odvjetnika i postupka. Da bi mogli stupiti u akciju, oštećena strana treba TIMOCOMu dostaviti inkaso-formular kao i svu relevantnu transportnu dokumentaciju. U to se ubrajaju račun za obavljenju transportnu uslugu, potvrdu o isporuci kao i presliku provedene opomene. Andres o tome oduševljeno govori: "Ispunjavanje inkaso-formulara je gotovo užitak, jer znamo: sada će se nešto dogoditi i nitko nas više neće samo tješiti, dok bi druge institucije još uvijek tek diskutirale s neurednim platišama. Pri tome se nepotrebno gubi vrijeme, što može biti pogubno za vlastito poslovanje". 

Formular za inkaso-nalog strankama je na raspolaganju kao download na www.timocom.com, unutar rubrike Sigurnost na odjeljku TC Cash Care, ili jednostavno treba unijeti riječ "inkasso" u gornji desni prozor za traženje. Tijekom čitavog odvijanja inkaso-postupka TIMOCOM neprekidno razmjenjuje informacije s oštećenom stranom.

Dobar odnos cijene i usluge

Zaključak je za Patricka Andresa vrlo pozitivan: "Smatram da je TIMOCOMov inkaso-servis gotovo savršen. Kvota uspjeha je visoka, komunikacija s inkaso-odjelom je uzorna, a primjeren je i odnos cijene i usluge kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini." TIMOCOM obračunava za obradu pojedinog naloga neznatnu naknadu. Ukoliko je nalog uspješno okončan, a to je u zadnjim godinama uspjelo u više od 85% svih slučajeva, naknada za obradu se priračunava nagradi za uspjeh. Naknada za uspjeh obračunava se sukladno zakonskim odredbama Zakona o odvjetničkoj naknadi (RVG). O tome možete pročitati na Inkaso međunarodna usluga tvrtke TIMOCOM.

Preventivne mjere protiv nepouzdanih poslovnih partnera

Za Patricka Andresa također je odlučujuća i činjenica da TIMOCOM svojom razrađenom sigurnosnom mrežom TC Secure već unaprijed pruža podršku svojim strankama. Ona obuhvaća brojne sigurnosne savjete, koji se mogu pročitati u rubrici "Sigurnost" na www.timocom.com. Cilj je da se neurednim platišama pravovremeno stane na put. Kada se primjerice radi o transportnom poduzeću, temeljno je pravilo da se njegov nalogodavac verificira. Potrebno je provjeriti da li broj telefaksa odnosno e-mail adresa sa koje je poslan nalog odgovara adresi koja je navedena u nalogu. Povrh toga, kod institucija kao što je Creditreform mogu se zatražiti i podaci o bonitetu i poslovanju poduzeća. Na internet stranici https://sudreg.pravosudje. hr/Sudreg/index.jsp može se provjeriti da li navedeni registracijski broj odgovara poduzeću. 

To su samo neke od brojnih preventivnih mjera pomoću kojih se može steći saznanja o svojem poslovnom partneru. Još jedan dobar način osiguranja također je i mogućnost izravnog dobivanja informacija o ispravnosti podataka o stranci putem službe za korisnike TIMOCOM Assist. Ovdje vam na broju +49 211 88 26 88 26 svakodnevno, od ponedjeljka do petka od 08.00 do 17.00 sati, na raspolaganju stoje djelatnici koji će na materinjem jeziku obaviti usporedbu podataka iz naloga TIMOCOMovih stranaka s TIMOCOMovom bazom podataka o strankama. 

Premda Patrick Andres u pravilu u svom svakodnevnom poslovanju slijedi sve ove savjete, ipak u rijetkim slučajevima dolazi do poslovanja s neozbiljnim strankama. Na tu temu kaže slijedeće: "Stopostotne sigurnosti nema nikada, ali zahvaljujući TIMOCOMovom Inkaso-uredu, najveći dio poslova na kraju možemo uspješno zaključiti. Ovu uslugu mogu sigurno i rado preporučiti svakome".

na vrh