Uz TC eBid® profitiraju pružatelji transportnih usluga od djelomičnih i kompletnih utovara u cijeloj Europi. Kao kupac za trgovinu i proizvodnju, istovremeno si osigurajte buduće kapacitete utovarnog prostora. Još jedna prednost: Svi sudionici logističkog lanca na taj način mogu stvoriti nove kontakte s potencijalnim poslovnim partnerima.