Impresum

Ponuđač

TIMOCOM GmbH
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath


 +49 211 88 26 88 26
+49 211 88 26 10 00
info.hr@timocom.com

Direktori ovlašteni za zastupanje:
Jens Thiermann, Tim Thiermann

Sjedište društva: Düsseldorf
Pravni oblik društva: društvo s ograničenom odgovornošću (GmbH)
Registarski sud: Prvostupanjski sud Düsseldorf, registracijski broj: HRB 34489
Identifikacijski broj za porez na promet sukladno § 27 a Zakona o porezu na promet: DE 189 439 213

Deutsche Bank AG, Düsseldorf
BIC: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE14300700100678718800

Kreissparkasse Düsseldorf
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE02301502000002049989

Nadzorna uprava za djelatnost naplate:
predsjednik Vrhovno pokrajinskog suda (OLG) Düsseldorf,
Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf

Osiguranje od odgovornosti:
Zurich Insurance plc NfD
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt na Majni
Broj osiguranja: 810.061.870.158
Teritorijalna primjena: područje EU-a

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ponuda tvrtke TIMOCOM namijenjena je isključivo poduzetnicima i obrtničkim kupcima.


(1) Ograničenje odgovornosti

Sadržaji ove internetske stranice

Sadržaji ove internetske stranice izrađuju se s najvećom mogućom pažnjom. Tvrtka TIMOCOM GmbH (u daljnjem tekstu TIMOCOM) ne preuzima jamstvo da su informacije pripremljene na ovoj internetskoj stranici potpune, ispravne i u svakom slučaju aktualne. Korištenje sadržaja koje je moguće pozvati izvršava se na vlastitu odgovornost korisnika. Potpisani prilozi izražavaju mišljenje dotičnog autora, a ne uvijek mišljenje tvrtke TIMOCOM. Podaci ove internetske stranice ni u kojem slučaju ne predstavljaju sigurnost ili jamstvo, čak i prešutno, u vezi s uslugama ili proizvodima tvrtke TIMOCOM.

Dostupnost internetske stranice

TIMOCOM će se truditi da uslugu ponudi za pozivanje po mogućnosti bez prekida. No i uz svu pažnju nije moguće isključiti razdoblja prekida. TIMOCOM zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni ili obustavi ponudu.

Vanjske poveznice

Ova internetska stranica može sadržavati poveznice na internetske stranice trećih osoba.
Te internetske stranice podliježu odgovornosti dotičnih operatera. Tvrtka TIMOCOM je pri prvom povezivanju vanjskih poveznica provjerila strane sadržaje s obzirom na to postoje li mogući pravni prekršaji. U tom trenutku nisu bili vidljivi pravni prekršaji. TIMOCOM ni na koji način nema utjecaj na trenutno i buduće oblikovanje i sadržaje povezanih stranica. Postavljanje vanjskih poveznica ne znači da TIMOCOM prisvaja sadržaje koji se nalaze iza uputnice ili poveznice. Neprekidna kontrola ovih vanjskih poveznica za ponuđača bez konkretnih upućivanja na pravne prekršaje nije prihvatljiva. U slučaju saznanja o pravnim prekršajima takve vanjske poveznice ipak će odmah biti izbrisane.

Reklamni oglasi

Za sadržaj reklamnih oglasa odgovoran je dotični autor, kao i za sadržaj internetske stranice koja se reklamira. Prikazivanje reklamnog oglasa ne predstavlja prihvaćanje tvrtke TIMOCOM.

Nema ugovornog odnosa

Korištenjem internetske stranice tvrtke TIMOCOM ni na koji način ne ostvaruje se ugovorni odnos između korisnika i tvrtke TIMOCOM uz iznimku prisilnog prihvaćanja ovih uvjeta korištenja. Utoliko su ugovorni ili kvaziugovorni zahtjevi protiv tvrtke TIMOCOM isključeni.

(2) Autorsko pravo

Sadržaji i djela objavljena na ovoj internetskoj stranici zaštićena su autorskim pravom. Za svaku primjenu koju ne dopušta njemačko autorsko pravo potrebno je prethodno pisano odobrenje dotičnog autora. To vrijedi posebno za umnožavanje, obradu, prijevod, pohranu, preradu odnosno reprodukciju sadržaja u bazama podataka ili drugim elektroničkim medijima i sustavima. Sadržaji i prilozi trećih osoba pritom su označeni kao takvi. Nedopušteno umnožavanje ili prosljeđivanje pojedinih sadržaja ili cijelih stranica za obrtničke ili komercijalne svrhe nije dopušteno i kažnjivo je.

Poveznice na internetsku stranicu tvrtke TIMOCOM dobrodošle su u svakom trenutku i za njih nije potrebno odobrenje ponuđača internetske stranice. Prikazivanje ove internetske stranice na stranim internetskim stranicama dopušteno je samo uz odobrenje tvrtke TIMOCOM.

(3) Primjenjivo pravo

Vrijedi isključivo mjerodavno pravo Savezne Republike Njemačke.

(4) Posebni uvjeti korištenja

Ako posebni uvjeti za pojedinačne načine korištenja ove internetske stranice odstupaju od prethodno navedenih točaka (1) do (3), na odgovarajućem mjestu izričito se upućuje na to. U tom slučaju u dotičnom pojedinačnom slučaju vrijede posebni uvjeti korištenja.

(5) Slikovni materijali

© Milan Noga reco - stock.adobe.com  

© Jaroslav Pachý Sr. - stock.adobe.com 

© nd3000 - stock.adobe.com 

© Art_Photo – stock.adobe.com 

(6) Zaštita zviždača

Zviždači nam se mogu poštom ili anonimnom e-adresom obratiti na whistleblowing@timocom.com .


na vrh