Zanje o logistici 21.02.2022
6

EU Licencija: ova nova pravila vrijede za KEP poduzeća od svibnja 2022

EU Licencija: ova nova pravila vrijede za KEP poduzeća od svibnja 2022

Prekogranični promet robe i kabotaža bez važeće EU licencije zajednice? Ono što se za KEP poduzeća dugo nalazilo na dnevnom redu, od 21. svibnja 2022. postat će prošlost. Razlog za to je: prilagodba u Uredbi za pristup tržištu i Uredbi za stjecanje kvalifikacija koja je već 21. veljače 2022. stupila na snagu. U skladu s tom prilagodbom, sada je i za male transporte s dopuštenom ukupnom masom većom od 2,5 tone potrebno posjedovanje EU licencije Zajednice.

Što transportna poduzeća sada moraju uzeti u obzir i na koji način je moguće zatražiti EU licenciju Zajednice, možete otkriti u ovom članku.

Obveza EU licencije Zajednice – što vrijedi za koga?

Transportnim poduzećima u prekograničnom prometu robe i kabotaži pomoću motornih vozila potrebna je EU licencija Zajednice (poznata i kao EU licencija). To trenutno vrijedi samo za poduzeća koja upotrebljavaju motorna vozila s dopuštenom ukupnom težinom većom od 3,5 tone.

Od 21. svibnja 2022. obveza licence  proširit će se i na vozila ili kombinacije vozilo-prikolica s dopuštenom ukupnom masom većom od 2,5 tone.

Tako će od 21. svibnja i mali transporti i kurirske službe smjeti prelaziti granice unutar EU-a samo pod uvjetom da posjeduju takvu EU licenciju. Vrsta vozila (auto ili kamion) pritom nije važna. Važna je samo dopuštena ukupna težina upotrijebljenog vozila uključujući eventualne prikolice.

Važno: za transportna poduzeća koja transportiraju robu isključivo u vlastitoj zemlji ništa se ne mijenja.

Što je točno EU licencija?

Tko želi transportirati robu unutar Europe u komercijalne svrhe, mora posjedovati EU licenciju Zajednice. Za transportna poduzeća ta EU licencija je vrlo važna. Ona im omogućuje da se i unutar vlastite zemlje i u ostalim državama članicama EU-a bave prekograničnim komercijalnim prijevozom robe.

Licenciju izdaje nadležna uprava za promet na licu mjesta, na razdoblje od najmanje deset godina.

Preduvjeti za zahtijevanje EU licencije

Kako biste zatražili EU licenciju, potrebno je priložiti dokumente koji dokazuju ispunjavanje sljedećih kriterija preduvjeta za stjecanje kvalifikacije:

 • sjedište,
 • stručna osposobljenost,
 • sposobnost plaćanja,
 • dobar ugled.

Što se točno krije iza tih kriterija, objašnjeno je u sljedećim odlomcima.

Sjedište

Potvrda o sjedištu s prostorijama prvenstveno služi za izbjegavanje tvrtki sa samo formalnim sjedištem i osiguravanje reguliranog poslovanja. U skladu s Uredbom, prostorije moraju zajamčiti pristup originalima najvažnijih dokumenata poduzeća kao što su npr.

 • ugovori o prijevozu,
 • dokumenti o vlastitim vozilima,
 • dokumenti knjigovodstva,
 • dokumenti kadrovske službe,
 • ugovori o radu,
 • dokumenti socijalnog osiguranja,
 • dokumenti o angažmanu i delegiranju vozača i
 • dokumenti o kabotaži, razdobljima vožnje i razdobljima odmora

u elektroničkom ili nekom drugom obliku.

Osim toga, u Uredbi je utvrđeno da se vlastita vozila najkasnije osam tjedana nakon prelaska granice moraju vratiti na mjesto poslovanja u vlastitoj zemlji.

Stručna osposobljenost

Za transportna poduzeća postoji obveza da barem jedna osoba zaposlena u poduzeću bude stručno osposobljena za vođenje poduzeća koje se bavi komercijalnim prijevozom robe motornim vozilima. Naime, tu osobu mora imenovati uprava za zapošljavanje.

Potvrdu o stručnoj osposobljenosti moguće je dobiti nakon stručnog ispita u industrijskoj i trgovinskoj komori sa sjedištem u mjestu stanovanja osobe kojoj je potrebna potvrda. Osim toga, moguće je dobiti potvrdu i nakon završenog strukovnog obrazovanja ili završenog studija u definiranim područjima.

Iznimka: ako netko može dokazati da se u razdoblju prije 4. prosinca 2009. deset godina neprekidno bavio upravljanjem u poduzeću za prijevoz robe motornim vozilima, stručna osposobljenost može se na temelju dugog iskustva priznati na licu mjesta u industrijskoj i trgovinskoj komori. I za to vrijedi da je poduzeće provodilo komercijalni prijevoz robe motornim vozilima za koji je potrebno odobrenje pomoću vozila i kombinacija vozila s dopuštenom ukupnom masom većom od 3,5 tone.

Sposobnost plaćanja

EU Licenciju dobivaju samo likvidna transportna poduzeća koja mogu dokazati određeni vlastiti kapital. Pritom kao temelj za procjenu služi broj dostupnih vozila koja ulaze u izračun kao rezerve kako slijedi:

 • 9000 € za prvo upotrijebljeno motorno vozilo,
 • 5000 € za svako dodatno motorno vozilo s ukupnom masom većom od 3,5 tone,
 • 900 € za svako dodatno vozilo s ukupnom masom većom od 2,5 tone, ali manjom od 3,5 tone.

Iznimka: poduzeća koja posjeduju isključivo vozila s ukupnom masom većom od 2,5 tone, ali manjom od 3,5 tone, moraju predočiti potvrdu o svojoj sposobnosti plaćanja tek od 21. 5. 2022. Za njih tada vrijede sljedeći uvjeti:

 • 1800 € za prvo upotrijebljeno motorno vozilo,
 • 900 € za svako dodatno motorno vozilo.

Potvrdu o dostupnosti kapitala moguće je zatražiti u banci poduzeća.

Dobar ugled

Konačno, obvezna je potvrda o dobrom ugledu. Tu potvrdu u mjesnoj upravi za promet mora predočiti i vlasnik poduzeća i voditelj prometa, ako to nije ista osoba.

Za dobivanje potvrde potrebno je predočiti različite izvatke iz registra, npr. iz središnjeg saveznog registra, središnjeg obrtnog registra ili registra za osposobljenost za vožnju. Osim toga, uprava zahtijeva izvatke iz dodatnih nacionalnih registara ili registara EU-a, poput baze podataka o poduzećima u području prometa pri saveznom uredu za promet robe.

Ako su u središnjem obrtnom registru ili u bazi podataka o poduzećima u području prometa zabilježena kaznena djela ili prekršaji, dobar ugled više nije zajamčen. To može uzrokovati poništavanje dobrog ugleda, što pak znači zabranu obavljanja djelatnosti.

Ako su svi kriteriji ispunjeni, više ništa ne stoji na putu podnošenja zahtjeva za EU  licencije kod lokalne upravi za promet.

Kako se podnosi zahtijev za EU licencije?

Kako bi dobili EU licenciju, transportna poduzeća moraju se obratiti nadležnoj upravi za izdavanje odobrenja. Ona izdaje kontrolni popis na kojem je detaljno navedeno koje prethodno navedene potvrde i u kojem obliku je potrebno predati za zahtjev za licenciju.

Podnositelj zahtjeva mora paziti na sljedeće:

 • Valjanost potvrda: Primjerice, dok izvatci iz registra vrijede samo tijekom vrlo kratkog razdoblja, u slučaju potvrde o stručnoj osposobljenosti samo dobivanje potvrde može trajati nekoliko mjeseci.
 • Potvrda o nekažnjavanju i izvadak iz središnjeg obrtnog registra u trenutku podnošenja zahtjeva ne smiju biti stariji od tri mjeseca.
 • Od podnošenja zahtjeva do dodjele licencije može proći nekoliko tjedana, a priprema za stručni ispit pri industrijskoj i trgovinskoj komori također može trajati nekoliko tjedana.

Savjet: Savjetujemo vam da otprilike tri tjedna prije konkretnog termina stručnog ispita pri industrijskoj i trgovinskoj komori podnesete zahtjev za dodjelu licencije. Tko već iz prve uspješno položi ispit, osim toga može upravi za licenciju predočiti također važnu potvrdu o stručnom ispitu pri industrijskoj i trgovinskoj komori kao „posljednji dokument koji nedostaje”. No to je moguće samo ako su ostali preduvjeti već ispunjeni.

Tko ne položi stručni ispit pri industrijskoj i trgovinskoj komori iz prve, mora se obratiti industrijskoj i trgovinskoj komori nadležnoj za njegovo mjesto stanovanja i informirati se o najskorijem sljedećem terminu ispita.

EU Licencija u praksi

Zahtijevanje EU licencije može predstavljati izazov za transportna poduzeća. No uz ispravan pristup više ne bi smjele postojati zapreke za uspješno dobivanje licencije.

Kako bi se dobivanje EU licencije stvarno isplatilo za vaše poduzeće, nužno je raspolagati razvijenom mrežom poduzeća iz cijele Europe. Sustav pametne logistike tvrtke TIMOCOM pomoći će vam upravo u tome. Sustav raspolaže mrežom s više od 133 000 korisnika iz više od 50 000 provjerenih poduzeća i pomaže vam pri brzoj i učinkovitoj provedbi prekograničnog prijevoza.

Osim toga, sustav TIMOCOM nudi vam mogućnost pohranjivanja nedavno dobivene EU licencije. Tako možete jednostavno uvjeriti potencijalne poslovne partnere u svoj ozbiljan i autentičan pristup radu te dokazati svoje kompetencije. Osim toga, zahvaljujući profilima ostalih korisnika dobivate točan uvid u prirodu transporta i logistike u Europi. Na taj način možete stupiti u kontakt s potencijalnim poslovnim partnerima i time proširiti svoje mogućnosti poslovanja.

Isprobajte sustav pametne logistike bez obveze sada i pronađite međunarodne partnere koji odgovaraju vašem transportnom poduzeću!

Isprobajte TIMOCOM Tržište sada

Postanite insider u profesiji

Redovito primajte važne članke, vrijedne stručne priloge i ekskluzivne izvještaje korisnika!


Prijava na newsletter

Pop-up image - Logistic
Želite li postati stručnjak u logistici?

Stoga primajte naše vijesti o logistici izravno u svoj sandučić. Budite prvi koji će imati koristi od naših proizvoda i ažuriranja.

na vrh