Zanje o logistici 24.05.2021
3

Otpornost nasuprot efikasnosti: stabilnost zahvaljujući fleksibilnim lancima opskrbe

Prof. dr. Thomas Hanke iz Visoke škole za ekonomiju i menadžment FOM piše o temi otpornosti

Klimatske promjene, sukobi, smanjivanje resursa i promjene navika potrošača kao rizici utječu na današnje lance opskrbe .

Kako biste oblikovali otporne lance isporuke , potrebna je precizna analiza uzroka i ciljane mjere.

Bijela knjiga o upravljanju rizikom lanca opskrbe

Prepoznati vlastitu strukturu organizacije

Današnji poslovni svijet neprekidno se mijenja u svim područjima, često je nesiguran i nestabilan. Struktura organizacije koja je danas ispravna i prikladna već sutra može biti pogrešna i neprikladna. Kako bi poticale vlastitu otpornost, organizacijama je zbog toga potrebna sposobnost prilagodbe vlastitih struktura novim uvjetima.

Strukture se mogu mehanicistički temeljiti na čvrstim formalnostima, kao što je primjerice stroga birokracija. Ona je prikladna za stabilne i sigurne uvjete i u situacijama kad se zadaci ne čine suviše kompleksnima. S druge strane, organizacija koja je u većoj mjeri organska i fleksibilna omogućuje razmjerno brzu prilagodbu novim, nestabilnim i nesigurnim uvjetima. Čak i kad su zadaci vrlo kompleksni, te organske strukture posebno su učinkovite.

Razumjeti i oblikovati otpornu strukturu organizacije

Adaptivni i otporni sustavi imaju specifična strukturna i dinamička svojstva. Riječ je o sposobnosti sustava da se nakon smetnje vrati u normalno stanje – da također stekne toleranciju na smetnje s obzirom na turbulentne promjene.

Prije su se razvijali pristupi utemeljeni na pretpostavci da je potrebno prekinuti dosadašnje strukture kako bi bilo moguće dinamično reagirati odnosno drugačije se organizirati: od dezorganiziranosti do stvaranja kaosa.

Čovjek sa svojim djelovanjem u tom kontekstu ima vrlo važnu ulogu. Naime, samo naše načelno držanje i mentalni sklop doprinose tome da s vremenom neprekidne promjene u organizacijama ne budu shvaćene kao iznimka, nego kao pravilo. Štoviše: stabilnost se smatra opasnom.

Osim toga, s obzirom na otpornost potrebno je uzeti u obzir da postoje samo ograničeni kapaciteti predviđanja i da funkcioniranje takvog kompleksnog i dinamičnog sustava nije linearno. To se ne odnosi samo na iznenadne smetnje, nego i na polagane i suptilne promjene kao što su primjerice obrasci potrošnje tijekom vremena.

Preporuke za djelovanje za otporno upravljanje lancem opskrbe

Prekidi u lancu isporuke utječu na dobit i na ugled poduzeća. Upravljanje mora imati mogućnost angažiranog i odgovornog donošenja odluka u nesigurnim uvjetima – i zbog toga prikladno postupati s kompleksnošću i upravljanjem rizikom. Riječ je i o mjerama i planiranom djelovanju u smislu „poslovne zajednice” kako bi bilo moguće minimizirati rizike i prekide proizvodnih procesa u upravljanju lancem opskrbe.

Transparentnost i integracija uzduž lanaca opskrbe još uvijek predstavljaju jedan od najvećih izazova za poduzeća. Povećava se potreba za dogovorom među partnerima. U tom području ponekad se pojavljuju novi zahtjevi za razmjenu informacija i suradnju s prethodnim i sljedećim partnerima u lancu isporuke te timove koji prelaze granice pojedinih funkcija. To pak zahtijeva daljnju integraciju aktivnosti uzduž lanca stvaranja vrijednosti radi daljnje standardizacije i pojednostavljivanja procesa i sučelja, ali i poticanje kulture poduzeća koja podržava upravljanje otpornošću u lancu opskrbe.

Bijela knjiga o upravljanju rizikom lanca opskrbe

Naposljetku, riječ je o pravoj mjeri fleksibilnosti u cjelokupnom lancu stvaranja vrijednosti kako bi bilo moguće otkloniti smetnje i prilagoditi se nužnim promjenama uvjeta.

O autoru:

Thomas Hanke je profesor opće mikroekonomije, posebno logistike, na Visokoj školi za ekonomiju i menadžment FOM. Studirao je komunikologiju s težištem na poslovnim sustavima za upravljanje informacijama i znanjem na Sveučilištu Essen i nakon toga je doktorirao na Katedri za ekonomsku informatiku proizvodnih poduzeća i stekao titulu dr. rer. pol. Uslijedila su zaduženja u upravljanju distribucijom banke privatnog klijenta i na Sveučilištu Duisburg Essen u ulozi voditelja istraživačkog marketinga i koordinatora programa za održivu logistiku i međunarodnih programa u Centru za logistiku i promet. Bio je član uprave start-up tvrtke, a trenutno je kao savjetnik i mentor uključen u različite projekte inovacije i osnivanja.

Postanite insider u profesiji

Redovito primajte važne članke, vrijedne stručne priloge i ekskluzivne izvještaje korisnika!


Prijava na newsletter

Pop-up image - Logistic
Želite li postati stručnjak u logistici?

Stoga primajte naše vijesti o logistici izravno u svoj sandučić. Budite prvi koji će imati koristi od naših proizvoda i ažuriranja.

na vrh