Zanje o logistici 14.09.2020
4

Što s otvorenim računima? Vaša prava i obveze u slučaju kašnjenja plaćanja jednostavno pojašnjeni.

Knjigovođa podmiruje otvorene račune.

Nalog je poslan i račun je izdan. No, na računu nema primljenih uplata, a vi čekate svoj novac? Kako bi se ubrzao platni promet, 2011. je donesena direktiva EU-a. Tako se je diljem Europe propisalo što mora vrijediti u kojoj zemlji EU-a kada je riječ o kašnjenju plaćanja. Ovdje ćete doznati što možete učiniti u slučaju izostanka plaćanja, kada biste trebali angažirati ured za naplatu potraživanja te tko snosi troškove naknade za inkaso.

Direktive u pravnom sustavu EU-a djeluju na takav način da obvezuju države članice da provode pravila sadržana u nacionalnom zakonodavstvu. To znači: ono što EU propiše se mora usvojiti u zakone u Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj itd., ili ih izmijeniti. Time se osigurava da se ujednačena pravna situacija primjenjuje na sve građane Europske unije.

Pravna situacija navedena u Direktivi 2011/7/EU i važeća u svim država članicama donosi jasna prava i obveze o tome što treba činiti ako račun nije plaćen. To je osobito važno za međunarodnu industriju kao što je logistika. Ona uvelike olakšava posao kupcima i dobavljačima u poslovnom životu.

Za vjerovnike i dužnike to znači sljedeće:

ako nije drukčije određeno ugovorom, potraživanja dospijevaju odmah. Plaćanje se mora izvršiti u roku dospijeća, u protivnom nakon isteka 30 dana dolazi do kašnjenja. Prije toga, u transportu i logistici dogovarali su se duži rokovi za plaćanje. Uvjeti plaćanja duži od 60 dana dopušteni su samo u iznimnim slučajevima i moraju biti priznati u ugovoru.

Vjerovnik može tražiti da dužnik nadoknadi trud i troškove potraživanja novca. To može biti požurnica, odvjetnik uključen u postupak ili usluga inkaso. Za vjerovnike to znači da dužnik ima obvezu nadoknaditi njegove troškove naknade za inkaso. Među dodatne troškove vjerovnika spadaju i administrativni i interni troškovi. Dužniku se može naplatiti i iznos paušala od 40 eura. Međutim, ako se naplati iznos paušala od 40 eura, svi troškovi (požurnice/inkaso/odvjetnik) dodaju se tom iznosu.

Vjerovnik može zahtijevati dodatne kamate za zakašnjelo plaćanje.

Prema direktivi EU-a, to je devet posto iznad osnovne stope koju snosi dužnik. Za kašnjenje plaćanja to može značiti dodatnu kamatu osim izvornih troškova računa. Ovo se odnosi na transakcije između dviju tvrtki. Ako se radi o računu za privatnu osobu, propisi se više ne primjenjuju.

Za primjenu navedenih prava moraju biti ispunjene sljedeće točke:

Ovi se propisi primjenjuju na kupnju robe i usluga. Međutim, ako nastanu troškovi koji nisu prethodno određeni ugovorom, direktiva EU-a se više ne primjenjuje. Ako je, primjerice, nastala šteta tijekom prijevoza koju je potrebno nadoknaditi, to više nije stvarna prijevozna usluga.

  • Evo konkretnog primjera: Vozač kamiona zabije se s utovarnom rampom u zgradu i prouzroči oštećenja na zgradi. Primatelj robe želi da mu se nadoknadi šteta i napiše račun. Vozač kamiona vidi drukčiju situaciju i u početku ne želi platiti taj račun. U našem bi primjeru on bio dužnik. Dolazi do spora. Vjerovnik smatra da ima pravo i zatraži uslugu inkaso.  U ovom se slučaju eventualni troškovi inkasa ne mogu nadoknaditi.
  • Još jedan primjer: Knjigovodstvo je pogrešno dodijelilo račun i on je dvaput plaćen. Vjerovnik želi da se dvostruko plaćanje vrati. Plaćanje se ne vraća. Za povrat dvostrukog plaćanja angažirana je usluga inkaso. I u ovom se slučaju ne bi mogle zatražiti naknadu troškova za inkaso jer nije riječ o izvornoj usluzi. 

Dogovoreni datum plaćanja je prekoračen. Mora biti prijeđen rok kašnjenja plaćanja te je potrebno jasno pokazati da niste primili novac nakon 30 kalendarskih dana. Tek se tada mogu poduzeti daljnji koraci i, primjerice, zatražiti usluga inkaso.

Požurnice ili slične opomene za zakašnjelo plaćanje više nisu potrebne, ali su svakako smislene. Ako račun nije podmiren u roku od 30 dana, klijentu koji ne ispunjava obveze više nije potrebno slati požurnice. U ovom bi slučaju vjerovnik mogao angažirati odvjetnika ili zatražiti uslugu inkaso.

Dužnik mora imati prebivalište unutar EU-a. To znači da ako tvrtka ima sjedište izvan Europske unije, a dođe do spora, može se, naravno, angažirati poduzeće za naplatu duga. Međutim, u tom slučaju dužnik ne može podmiriti troškove.

Direktiva EU-a daje precizan pregled i objašnjava što se u poslu sve smije, može i treba učiniti. Donesena su jasnija pravila „kako bi se odvratilo od prekoračenje rokova plaćanja”, kako piše u tekstu zakona. Vjerojatno je najvažniji aspekt ove Direktive da vjerovnici imaju pravo na naknadu troškova nastalih kašnjenjem – izvan suda. Također je važno da uvjeti plaćanja određuju maksimalan rok od 60 dana. Otvorene račune treba brže plaćati, prema navedenom cilju.

Ako se to ne dogodi, možete potražiti stručnu pomoć. Stoga vam, primjerice, usluga Inkaso tvrtke TIMOCOM pomaže pri ophođenju s neplatišama te, ako je potrebno, djeluje kao neutralni posrednik. Pravni stručnjak tvrtke TIMOCOM Alexander Oebel kaže: „U većini slučajeva radi se o poteškoćama u komunikaciji između stranaka, koje dovode do nesporazuma.“ Neutralno tijelo može posredovati na način da se razriješe nesuglasice među poslovnim partnerima te da oni ubuduće opet mogu surađivati što je moguće bolje.

Saznajte više

Ovo bi vas također moglo zanimati:

Što učiniti kada klijent ne plaća?

Postanite insider u profesiji

Redovito primajte važne članke, vrijedne stručne priloge i ekskluzivne izvještaje korisnika!


Prijava na newsletter

Pop-up image - Logistic
Želite li postati stručnjak u logistici?

Stoga primajte naše vijesti o logistici izravno u svoj sandučić. Budite prvi koji će imati koristi od naših proizvoda i ažuriranja.

na vrh