TIMOCOM 28.07.2023
3

Nova funkcija: Prijedlozi cijene za terete!

New Content Item (1)

Naša TIMOCOM burza transporta obogaćena je novom funkcijom za naše kupce: funkcija Prijedlozi cijene za terete.

Ovdje pružatelji usluga mogu dostaviti prijedloge cijena prijevoza na burzi prijevoza, tako da dosadašnji komunikacijski kanali kao što su e-mail, chat ili telefonski pozivi više neće biti potrebni. S novom funkcijom "Prijedlozi cijene za terete", kupac vidi sve pružatelje usluga koji su poslali prijedlog cijene, u pregledu, u detaljima svoje ponude tereta. Po potrebi, prije sklapanja obvezujućeg transportnog naloga, nalogodavac može pristupiti pregovorima s pružateljem usluge radi razjašnjavanja detalja. Nova funkcija mijenja samo oblik prvog kontakta. Ovo je vrlo korisno proširenje TIMOCOM burze tereta. I besplatno je.


Zašto je potrebna funkcija Prijedlozi cijene za terete?

Danas odabir pružatelja usluga znači stotine poziva, razgovora i mailova svaki dan. Kako bi rad bio učinkovitiji, komunikacija s pružateljima usluga mora biti optimizirana.
Kako to izgleda i kako se provodi na TIMOCOM burzi tereta? To izgleda ovako, podijeljeno po koracima:
Prvi korak je korisnikova aktivacija funkcije Primite prijedloge cijena prilikom izrade ponude tereta u burzi tereta. Sve što korisnik treba učiniti je aktivirati klizač "Dohvati prijedloge cijena". Funkcija je prema zadanim postavkama omogućena. Ako korisnik deaktivira funkciju za ponudu tereta, sustav to sprema tako da se automatski deaktivira za sljedeću ponudu tereta koju korisnik kreira. 
U drugom koraku pružatelji usluga prijevoza imaju mogućnost dostaviti svoje prijedloge cijena. Ukoliko nalogodavac dobije ponudu cijene, korisnik će o tome biti obaviješten putem e-maila, osim ako nije deaktivirao obavijesti.   Korisnik može otvoriti ponudu tereta putem linka u e-mailu i vidjeti sve ponude cijena.  U idućem koraku korisnik ima priliku vidjeti sve ponude u svojoj ponudi tereta s detaljima TIMOCOM ID-a pružatelja usluge, nazivom tvrtke, lokacijom tvrtke, ocjenom pružatelja usluge (uskoro), prijedlogom cijene (iznos i valuta), rokom valjanosti ponude cijene, komentarom na ponudu cijene. Kao i korisnik koji je dostavio cjenovnu ponudu s imenom, kontakt podacima, govornim jezicima itd. S druge strane, nakon dostave cjenovne ponude, davatelj usluge vidi najvažnije informacije o ponudi s cijenom. Klikom na "Detalji" pored ponude cijene prikazat će se sve informacije o ponudi cijene.  Također je moguće povući već dostavljenu ponudu cijene, primjerice ako se vozilo koristi negdje drugdje. 
U zadnjem koraku korisnik odabire ponudu cijene koju smatra najprikladnijom. Ako sadržaj ponude tereta nije dovoljno smislen, dvije strane će se unaprijed dogovoriti. U tom slučaju se prikazuju kontakt podaci korisnika. Nakon odabira ponuda tereta se briše i korisnik može aktivirati opciju kreiranja transportnog naloga.


Koje su prednosti za naše klijente?

Nalogodavci će moći ostvariti brži prvi kontakt izravno putem burze tereta, smanjiti jezične barijere i fokusirati se na bitnu komunikaciju:  Izravan pregled i pojednostavljena usporedba pružatelja usluga, velika ušteda vremena, cjenovna prednost. Povećana sigurnost jer su ponude dostupne izravno putem TIMOCOM burze tereta.


Poznati TIMOCOM ID broj

Pregled statusa svih predanih prijedloga cijene: Automatsko slanje poruke e-pošte o prihvaćanju nakon odabira pružatelja usluga (ubuduće također automatske poruke e-pošte o odbijanju). Prednosti su velike i za pružatelje usluga: ne samo brži prvi kontakt izravno putem burze tereta i manja jezična barijera, već i ušteda vremena i jasnoća prilikom planiranja kapaciteta jer dobivaju povratnu informaciju o tome je li prijedlog cijene prihvaćen ili odbijen. Možete odrediti datum isteka ponude cijene. Uvijek imate uvid u status svih dostavljenih ponuda cijena. Naravno, interne potrebe, interna transparentnost i usporedivost, koje su prijedloge cijena za koje rute već dostavili drugi kolege u tvrtki.

Ovo je vrlo koristan dodatak TIMOCOM burzi tereta.

Postanite insider u profesiji

Redovito primajte važne članke, vrijedne stručne priloge i ekskluzivne izvještaje korisnika!


Prijava na newsletter

Pop-up image - Logistic
Želite li postati stručnjak u logistici?

Stoga primajte naše vijesti o logistici izravno u svoj sandučić. Budite prvi koji će imati koristi od naših proizvoda i ažuriranja.

na vrh