Novosti 06.09.2022
4

Tahograf: vrsta i način uporabe

Tahograf

Osnovna funkcija tahografa je bilježenje brzine vozila i prijeđenog puta. Tahograf je mjerni uređaj koji mjeri vrijeme vožnje vozila u pokretu i vrijeme pauze ili odmora. Ugrađuju se u motorna vozila, a sastoje se od senzora kretanja, jedinice u vozilu i kabela potrebnih za njihovo spajanje.

Tahograf regulira vrijeme koje vozač provede u vožnji, a sve kako bi se spriječile prometne nesreće koje se najčešće događaju zbog umora vozača. Tahograf se može koristiti u svakom motornom vozilu u cestovnom prometu čija je dopuštena masa veća od 3,5 tone. Isto vrijedi i za cestovni prijevoz putnika, gdje su vozila konstruirana i opremljena za prijevoz više od devet osoba, uključujući i osobu koja upravlja vozilom.

Vrsta tahografa

Tahograf je važeći instrument kontrole poštivanja Zakona o radnom vremenu posade vozila u cestovnom prometu i tahografima. Tahograf može biti analogni i digitalni.

 

Analogni tahograf

Uređaj koji se ugrađuje u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskog prikaza i bilježenja podataka o kretanju vozila i trajanju aktivnosti vozača je analogni tahograf. Taho listovi (voštani, okrugli papiri) bilježe: prijeđene kilometre, aktivnost vozača i sve podatke o brzini. Listić je namijenjen bilježenju i spremanju zapisa, stavlja se u analogni tahograf, a zatim printer analognog tahografa vrši kontinuirano bilježenje dobivenih zapisa. U periodu od 24 sata, slipovi u uređaju se okreću, što čini punu rotaciju, nakon isteka 24 sata potrebno je postaviti novi taho slip.

Podaci s analognog tahografa obavljaju se ručno očitavanjem podataka sa slipa i vizualnim pregledom. Ovakav način čitanja često dovodi do pogrešaka u čitanju zbog ogrebotina i mrlja koje se mogu naći na listićima.

 

Digitalni tahograf

Digitalni tahograf je uređaj ugrađen u motorna vozila u svrhu automatskog ili poluautomatskog prikaza, snimanja, pohrane, ispisa i preuzimanja podataka o kretanju vozila i trajanju aktivnosti vozača. Bilježi: prijeđenu udaljenost i brzinu vozila, izmjereno vrijeme, aktivnosti i identitet vozača, kalibraciju tahografa, podatke o kontroli i popravcima te identificira radionice, događaje i greške.

Nositelj podataka koji se koristi u digitalnom tahografu je tahografska kartica s kojom je omogućena identifikacija vlasnika kartice, preuzimanje i pohranjivanje podataka. Mogu se očitati u softveru za analizu tahografa, a svi se podaci spremaju kao datoteke ".ddd".

Za razliku od analognog, za očitavanje podataka s digitalnog tahografa koristi se softver, dok se preuzimanje podataka može vršiti na daljinu ugradnjom dodatnih uređaja za daljinsko očitavanje digitalnog tahografa ili ručno pomoću uređaja za ručno preuzimanje podataka. Dok je vozilo u pokretu, daljinsko očitavanje digitalnog tahografa omogućuje preuzimanje podataka i slanje izravno na računalo.

 

Način korištenja tahografa

U slučaju kada motornim vozilima upravlja više osoba, svaki vozač ima tahografske listiće i kartice. Tahografski listići za analogni tahograf, kartice za digitalni tahograf. Dužni su svaki od njih ispravno postaviti, a kada dođe do promjene pravodobno izvršiti izmjene radi preciznog i točnog evidentiranja podataka o njihovom radu.

Tahograf mora sadržavati tahografski listić ili karticu sve dok je vozač aktivno nosi pričvršćenu na vozilo i dok je u njemu. Na zahtjev nadzornog tijela ili u slučajevima dnevnog ili skraćenog tjednog odmora u vozilu - tahografski listić ili tahografski listić mogu se izvaditi. Prije polaska na put možete izračunati troškove prijevoza za svaku rutu, a osim ove opcije vozači imaju pregled svih informacija na cesti koje im mogu koristiti.

Kalibracija tahografa je zakonska obveza kojom se provjerava usklađenost novog, popravljenog ili već rabljenog tahografa sa zahtjevima koji su ključni za njihovu ispravnost, a utvrđeni su propisima o tahografima i radionicama.

Radionice za tahografe popravljaju tahografe ukoliko dođe do kvara ili oštećenja na vozilu u uporabi. Popravak se obavlja u roku od sedam dana od dana oštećenja tahografa. Rad ovih radionica definiran je Pravilnikom o radionicama za tahografe na temelju Zakona o radnom vremenu posade vozila u cestovnom prometu i tahografa.

Korištenje tahografa propisano je Zakonom, kao i kazne za nepropisnu uporabu tahografa i zlouporabu tahografskih listića i kartica. Svaka osoba koja je obveznik korištenja tahografa, bilo kao pravna osoba ili kao vozač, treba se upoznati sa Zakonom o radnom vremenu posade vozila u cestovnom prometu i tahografima, kako bi izbjegla moguće novčane kazne zbog neadekvatnog korištenja tahografa, tahografskih listića i kartice vozača.

Uz korištenje tahografa, pomoć na cesti je i opcija praćenja kamiona i pošiljaka, tako da možete biti potpuno sigurni da se transport odvija bez zastoja. TIMOCOM sučelje pruža mogućnost da budete vidljivi za više od 50.000 poslovnih partnera i tako proširite svoje poslovanje.

Prednosti korištenja tahografa su brojne, a ono omogućuje:

  • Vozačima vozila - informira ih o trajanju aktivnosti, prijeđenoj udaljenosti i brzini, što znači da imaju sve potrebne informacije.
  • Vlasnicima voznih parkova – pruža informacije o radu vozača i putnika; prijeđenu udaljenost i za koje vrijeme, aktivnosti i odnos prema vozilu te sve podatke o radu vozila; uvjeti rada, zastoji i prijeđena udaljenost.
  • Korisnicima usluga prijevoza pruža uvid u vrijeme utovara i istovara, stajanja i prijeđenu udaljenost.
  • Nadzornim tijelima - daje podatke o radnom vremenu vozača i suvozača, prijeđenom putu i vremenu upravljanja vozilom.

Postanite insider u profesiji

Redovito primajte važne članke, vrijedne stručne priloge i ekskluzivne izvještaje korisnika!


Prijava na newsletter

Pop-up image - Logistic
Želite li postati stručnjak u logistici?

Stoga primajte naše vijesti o logistici izravno u svoj sandučić. Budite prvi koji će imati koristi od naših proizvoda i ažuriranja.

na vrh