Zanje o logistici 14.10.2021
4

Gostujući prilog: Važnost vidljivosti lanca opskrbe

Prof. dr. Stephan Freichel i Pia Rütten

Prof. dr. Stephan Freichel

Dinamična tržišta i višeslojne logističke mreže dovode poduzeća pred sve veće izazove. S jedne strane zato što moraju naglo reagirati na nepredvidive tržišne promjene, a s druge strane zato što lanci opskrbe postaju sve kompleksniji, a time i podložniji greškama. To se je posebno pokazalo tijekom pandemije koronavirusa koja je dovela do uskih grla u pomorskom kontejnerskom prijevozu te do uskih grla u opskrbi građevinskog materijala i sirovina.

Moguće posljedice vanjskih utjecaja na lance opskrbe

U logistici svakodnevno dolazi do spontanih događaja što lance opskrbe dovodi u stupice. Za to mogu postojati jednostavni razlozi. Primjerice, zakašnjela isporuka kamionom u skladište zbog kašnjenja utovara, prometne gužve ili loših vremenskih uvjeta. Kao posljedica toga određeni se ciljevi isporuka često ne mogu ispoštovati. A iako se neke od tih smetnji ne mogu spriječiti, često upravo neznanje u pogledu ETA-a (estimated time of arrival) uzrokuje značajne komplikacije daljnjih koraka u procesu isporuke. Naime, usluge isporuke, produktivnost i troškovi mogu se ispoštovati jedino ako se svi sudionici u lancu isporuke pravovremeno informiraju o stanju tijeka događaja i o resursima. U logistici svi ti elementi spadaju pod svrsishodno znanje, u smislu pripremnog podatkovnog materijala usmjerenog na odluke. Ako primjerice otpremnik zna prava vremena dolazaka svih kamiona, može održivo optimirati upravljanje rampama i tako povećati učinkovitost.

Učvršćivanje lanaca opskrbe stabilnim IT infrastrukturama i transparentnošću podataka

Transparentni lanci opskrbe pomažu logističkim tvrtkama u donošenju odluka. Vidljivost lanca opskrbe sposobnost je poduzeća da identificira i locira robu, procese i stanja duž nizvodnog i uzvodnog smjera lanca opskrbe u stvarnom vremenu . Uzvodni smjer pritom označava put od sirovine do gotovog proizvoda, odnosno proizvodni ciklus, a nizvodni se pak smjer odnosi na lanac opskrbe od proizvodnje do krajnjeg potrošača, dakle na distribuciju. U oba je područja ključno transparentno praćenje.

Preduvjet za to između ostalog je dovoljna povezanost informacijskih sustava te preciznost i opseg podataka, po mogućnosti u stvarnom vremenu. Prilagođeni informacijski sustavi za podršku SCEM-ovima, sustavima za upravljanje događajima u lancu opskrbe (Supply Chain Event Management) mogu se povezivati s različitim tehničkim sustavima. Međutim, mogućnost izravnog iščitavanja podataka senzora stroja (npr. podataka čitača crtičnih kodova ili inteligentnih kontejnera) nije sama po sebi razumljiva. U praksi se podaci i dalje najviše bilježe na papir, a zatim ručno i često dugotrajno prenose u elektroničke podatke. Na primjer, postoje vrata za ulaz kamiona koja su temeljena na kamerama, ali nije neuobičajeno da se podaci ručno bilježe na papir u kabini kamiona.

Donositelj odluka u procesu promjene: upravitelj rizika, mentor i vizionar

Lancima opskrbe – logistikom dobave, distribucije i povrata (engl. inbound, outbound i reverse) – ne treba samo aktivno upravljati „od rampe do rampe” unutar vlastite tvrtke, već i izvan nje. Za donositelje odluke u poduzeću to znači da moraju postati svjesni posljedica nedovoljno inteligentnih sustava i s time povezanim nedostatkom transparentnosti. To zahtijeva poduzetničko predviđanje i pragmatičnu procjenu prednosti poboljšane vidljivosti. To nerijetko dovodi do klasičnog procesa upravljanja promjenama unutar poduzeća. Uz vježbu i izgradnju agilnijih timova može se ostvariti organizacijski preokret, što povećava učinkovitost te ga podržavaju i razumiju svi uključeni.

Često se organizacijske prepreke u pogledu socio-emocionalnih aspekata najbolje mogu prevladati uz činjenične i logičke elemente u kontekstu upravljanja promjenama uz rano uključivanje aktera, obuku i planirane organizacijske promjene. Pritom je važno da se poštuje pravni okvir u vezi s usklađenosti i sigurnosti podataka (npr. ovisnost i utjecaj), te pitanje suvereniteta podataka i informacija (npr. strah od gubitka moći). U tom kontekstu, vidljivost lanca opskrbe zadatak je samog vrha uprave i ne može se provesti naprosto kao manje važni IT projekt ili kao „nužno zlo”.

Vidljivost lanca opskrbe jezgra je održive logistike budućnosti

Vidljivost lanca opskrbe sve je važnija strateška značajka proizvoda (logističkih) paketa usluga kao i fizičkih proizvoda te njihovih kombinacija. Najbolji primjer su logistika farmaceutskih proizvoda ili hrane, radi osiguravanja hladnih lanaca opskrbe za hranu ili pravodobne dostupnosti cjepiva. Ali i isporuka tekstila ili artikala visoke vrijednosti oslanja se na transparentni lanac opskrbe kako bi se osigurao nesmetani tijek rada od proizvodnje do distribucije.

Dakle, ono što je potrebno je stalna vidljivost i sljedivost protoka robe, npr. lijekova ili hrane. Zakoni o lancu opskrbe to zahtijevaju. Klijenti to žele. Pružatelji logističkih usluga pritom imaju važnu funkciju koordinacije i integracije. Donositelji odluka kao glavni cilj na dnevnom redu trebaju postaviti vidljivost duž cijelog lanca opskrbe i brzo ga implementirati korak po korak.

Aplikacija Tracking u sustavu Smart Logistics System tvrtke TIMOCOM osigurava veću transparentnost tijekom provedbe transporta. Pomoću neobvezujućeg testa možete uživo vidjeti prednosti ove aplikacije.

Isprobajte odmah, bez obveze

O autorima:

Prof. dr. Stephan Freichel profesor je distribucijske logistike na tehničkom veleučilištu u Kölnu, prije čega je više od 25 godina radio na rukovodećim i upraviteljskim položajima i u menadžmentu u područjima logistike, upravljanja lancem opskrbe, marketinga i prodaje, između ostalog u tvrtkama GM, Merck, ZF i Microlog/ Logwin. Profesor Freichel također radi kao nezavisni poslovni savjetnik za poznata poduzeća.

Gostujući prilog: Važnost vidljivosti lanca opskrbe

Mr. sc. Pia Rütten oko dvije godine radi kao znanstvena suradnica na području distribucijske logistike na tehničkom veleučilištu u Kölnu. Magistrirala je na temu lanca opskrbe i upravljanja operacijama na tehničkom veleučilištu u Kölnu. Glavni naglasak njezina istraživanja posebno je područje digitalizacije u lancu opskrbe.

Postanite insider u profesiji

Redovito primajte važne članke, vrijedne stručne priloge i ekskluzivne izvještaje korisnika!


Prijava na newsletter

Pop-up image - Logistic
Želite li postati stručnjak u logistici?

Stoga primajte naše vijesti o logistici izravno u svoj sandučić. Budite prvi koji će imati koristi od naših proizvoda i ažuriranja.

na vrh