Efikasno upravljanje obimom poslovanja i neprofesionalnim ponašanjem klijenata
 

Prvi put smo se priključili na TIMOCOM 2004. godine i prvi put smo kontaktirali sa g. Ankom i Tanjom Petersen usljed povećanja obima poslovanja zbog povratnih tura i međutura. Potrebna nam je bila precizna koordinaciju termina, papirne zamjene i opreme, kao što su zamjenske palete, ADR letvice, i ostala oprema specifična za različite vrste tereta. Sa našim obimom posla ponekad dolazi do neopravdanih otkazivanja naloga u posljednji trenutak što prouzrokuje velike probleme sa daljom organizacijom vozila i samim tim povećavanja neplaniranih troškova u reorganizaciji. Kao u svakom poslu tako i kod nas promjene koje doprinose optimizaciji vremena i troškova izvršenja naših usluga su jako važne za našu firmu. Od kada koristimo TIMOCOM naša organizacija je dosta lakša zbog izbjegavanja praznih kilometara i većeg izbora utovara što direktno utiče na profitabilnost i uštede.

 

“Savjet ostalim kolegama bi bio da uvijek rade pošteno i odgovorno i da jedini kvalitet u logistici nije najniža cijena nego cjelokupna usluga od utovara do istovara.”

Actros doo_Bosnia


Actros d.o.o.

Izazovi  

  • Povećanje obima poslovanja zbog povratnih tura i međutura
  • Neopravdana otkazivanja naloga u posljednjem trenutku, što je prouzrokovalo probleme sa organizacijom vozila i povećanje neplaniranih troškova
  • Problemi u naplati potraživanja od klijenata, posebno kada su klijenti neprofesionalni i nepriznaju troškove

Rezultati

  • Efikasnija organizacija poslovanja zahvaljujući izbjegavanju praznih kilometara i većeg izbora utovara, što direktno utiče na profitabilnost i uštede
  • Povećan pristup partnerima preko TIMOCOM-a
  • Pronalazak odgovarajućeg transporta za vozila koja su na terenu
Actros 1

Profitabilnost i ušteda usljed bolje organizacije i izbjegavanja praznih kilometara i većeg broja utovara

 

Kako bi riješili izazove kompanije, TIMOCOM je ponudio svoju platformu kao rješenje. Korištenje TIMOCOM-a omogućilo nam je lakšu organizaciju poslovanja. Kroz TIMOCOM, dobili smo veći izbor transporta, mogućnost izbjegavanja praznih kilometara i bolje korištenje kapaciteta vozila. Ovo je direktno utjecalo na profitabilnost i uštede, jer smo efikasnije iskoristili svoje resurse.

U situacijama kada smo imali neopravdano otkazivanje naloga, ako interno ne dogovorimo priznavanje troškova ili pronalazak alternativnog rješenja, ili ako je klijent baš neprofesionalan obraćali smo se TIMOCOM timu za naplatu potraživanja iako se to često završavalo bez zadovoljavajućih rezultata.

Osim toga, korištenje TIMOCOM -a omogućilo nam je pristup većem broju partnera, olakšavajući put ka uspjehu. Također, lakše pronalazimo odgovarajuće transportne opcije za svoja vozila koja su na terenu. Jedno od rješenja bilo je i uvođenje kalkulatora za troškove koji ažurira trenutne cijene svih putarina i prosječne cijene goriva u svim državama kako bi brže i lakše donosili strateške odluke prilikom obavljanja nekog prevoza koji tranzitira preko više EU zemalja.

Na taj način pronašli smo efikasno rješenje za upravljanje logistikom, te prevazilaženje izazova povezanih s povećanjem obima poslovanja i nepredviđenim situacijama.

“Preko TIMOCOM dolazite do većeg broja partnera i samim tim olakšavate svoj put prema uspjehu.”

Dallmaco logo

O kompaniji

Actros d.o.o. je porodična firma koja je osnovana 1999 godine u Prnjavoru. Firma se isključivo bavi domaćim i međunarodnim drumskim transportom za prevoz robe u ceradama za djelimične ili kompletne pošiljke, hladnjačama za frigo ili thermo režim, cisternama za hranu, hemiju i ADR hemiju te u kontejnerima. Klijenti mogu da traže da li su hladnjače sa kukama za meso, da li imaju dva nivoa, police i slično, koliko cisterne imaju komora, kakva je vrsta istakanja, određene konekcije, crne liste (prethodni proizvodi koji su zabranjeni) i slično. Firma omogućava klijentima brzu i sigurnu isporuku robe na bilo kojoj lokaciji u BiH, te mnogim vodećim evropskim zemljama. Prevoz robe vrše profesionalni vozači u vozilima koji zadovoljavaju sve EU standarde.

Provjerite sami, testirajte naše tržište besplatno, samo jednim klikom:

na vrh