TIMOCOM 07.05.2021
5

Transportne platforme pomažu u osvajanju novih tržišta

Otvaranje novih tržišta pomoću sustava Smart Logistic System tvrtke TIMOCOM

Ponuđači transportnih platformi omogućavaju svojim korisnicima osvajanje novih tržišta i poslovnih područja, zahvaljujući činjenici da su klijenti danas navikli na fleksibilne i brze isporuke. Poduzeća iz industrije i trgovine, koje žele uvjeriti klijente u svoje sposobnosti, trebali bi pažljivo razmotriti mogućnosti ove usluge. Primjer srpskog poduzeća Dodić d.o.o, klijenta tvrtke TIMOCOM, najbolje prikazuje kako vlastita organizacija prijevoza, u kombinaciji sa korišćenjem transportnih platformi, utiče na rast poduzeća.

Zahvaljujući kvalitetnim proizvodima i uslugama, ovaj proizvođač tapeciranog namještaja suočio se sa povećanjem potražnje i van granica svoje zemlje. Bilo je jasno da postoji potencijal za učvršćivanje pozicije i na drugim tržištima, pa je Dodić d.o.o. proširio aktivnosti sa Balkana i na Zapadnu Europu. Od malog poduzeća osnovanog 2003., razvili su se u srednje – sa 220 zaposlenih, proizvodnjom koja se više ne odvija u obiteljskoj kući, već u industrijskom pogonu od 6.000 m2, kao i sa voznim parkom koji je od prvobitna tri narastao na 12 vozila. Kompanija se ubrzo našla pred logističkim izazovom koji sa sobom donosi isporuka vlastitim vozilima: praznim vožnjama

Logističke mreže i sistemi podržavaju optimizaciju korišćenja kapaciteta

Ukoliko poduzeće koristivlatita vozilazadostavurobe iz svojih tvornica, prazne vožnje su neizbježne.  Roba se isporučuje kupcu, a kako nema tereta dostupnog za transport u povratku,tovarni prostor ostaje prazan Proizvođačimačesto nedostajestručnost u logistici Jedno od rješenja može biti i korišćenje usluga špeditera. Osim prijevoza do kupca oni mogu isplanirati i povratne vožnje za proizvođače. 

Sa druge strane, dio proizvodnih i trgovinskih poduzeća cjeni svoju nezavisnost i svjesno se suočavaju sa izazovima praznih vožnji. Takav slučaj je bio i sa proizvođačem namještaja Dodić d.o.o.: Kako bi izbjegloskupe prazne vožnjei optimiziralo koriščenje svog voznog parka, poduzeće se usmjerilo na traženje rješenja putem transportne platforme i pranašla ga u sistemu pametne logistikeTIMOCOM (Smart Logistics System).

Putem takvih mreža, poduzeća iz proizvodnje i trgovine mogu stupiti u kontakt sa pružaocima usluga prijevoza. Dodić d.o.o. ovdje, na primjer, oglašava vozila koja su slobodna nakon isporuke namještaja. Poduzeća koje traže odgovarajuće vozilo za svoj teret na određenoj relaciji, mogu stupiti u direktan kontakt sa njima.   

Osim toga, ukoliko poduzeće ustanovi da usred povečanja proizvodnje imavišak teretakoji ne može prevesti vozilima iz vlastitog voznog parka, ono te količine može ponuditi putem aplikacie Tereti sistemu pametne logistike. Tako se direktno obraća dostupnim pružaocima usluga prijevoza, koji opslužuju rute na odgovarajućim tržištima. Ovakvo umrežavanje pruža podršku pri osvajanju novih tržišta. Proizvođač djeluje ne samo autonomno, već i fleksibilno i u skladu sa potrebama, u uskoj suradnji sa stručnjacima koji poznaju nova tržišta.

Logička struktura transportnih platformi i sistema je godinama razvijana i usavršavana u bliskoj suradnji sa korisnicima. Od toga na kraju profitiraju i poduzeća iz industrije i trgovine, kao novi akteri koji tek trebaju snaći u ovom okruženju, dok se paralelno već odvija dispozicija.

Pouzdanost osigurava usjpeh u logističkim mrežama

Pouzdanost je važan aspekt za sve one koji su uključeni u logističke procese. Sa jedne strane, klijenti se mogu osloniti na provajdere ponuđače transportnih platformi koji obezbjeđuje stalnu dostupnost softvera. S druge strane, oni putem platforme kao što je sistem IT ponuđača TIMOCOM mogu pronaći provjerena poduzeća iz 44 europskih zemalja, odnosno pouzdane partnere koji su aktivni širom Europe. Kako bi bili uspješni na ovakvim platformama, poduzeća trebaju djelovati sa istom pažnjom i pouzdanošću koju očekuju od svojih poslovnih partnera. 

Dodić d.o.o. ispunjava ove kriterije. Zahvaljujući međunarodnoj mreži pružaoca usluga u sistemu pametne logistike, poduzeće je u stanju da odgovori na povećanu tražnju i istovremeno optimizira korišćenje kapaciteta svog voznog parka. Osim toga, ima i direktan pristup pružaocima usluga prijevoza, koji joj dopremaju neophodne sirovine za proizvodnju namještaja. 

Nezavisnostkao ključ zaekspanziju širom Europe

Isporuka namještaja kupcu vlastitim vozilima i u okviru ugovorenog roka predstavlja jedan od najznačajnijih zadataka za poduzeće Dodić d.o.o, što pokazuje i priča o uspjehu. Prednosti su očigledne:

Kao proizvodno poduzeće sa vlastitim voznim parkom, Dodić d.o.o. posluje nezavisno isamostalnodistribuira sovju robu. Kupci ostvaruju značajne benefite od ove samostalnosti. Oni robu naručuju direktno od proizvođača, te se mogu osloniti na ispunjavanje najvećih zahtjeva u pogledu poštovanja rokova i pažnje prilikom transporta.

U ovom slučaju, proizvođač namještaja je doživjeo nagli porast potražnje i povećanje proizvodnje. Dobra reputacija dovela je do proširenja baze kupaca, najprije u drugim zemljama na Balkanu, a zatim i u Zapadnoj Europi.

Sa fleksibilnim poslovanjem – hrabro u nova tržišta i nova poslovna područja

Spremnost na fleksibilnost ne ogleda se samo u težnji ka autonomiji. Ona se vidi i uhrabrosti djelovanja na povećanumeđunarodnu potražnju. Nije svako poduzeće ekonomski spremno za ulazak na nova tržišta, time što svako tržište podleže drugačijim regulatornim uslovima.

Oni koji rastu međunarodno i proširuju se, uvećavaju i svoje resurse. Tako je i klijent tvrtke TIMOCOM Dodić d.o.o. proširio vlastiti vozni park sa tri na dvanaest vozila i tako ne samo otvorio nova tržišta, već istovremeno i novo poslovno područje: transportne usluge.

Osim toga, ovo poduzeće takođe je vidjelo i potrebu da druge pružaoce usluga prevoza angažira za isporuku namještaja. Glavni prioritet je u ovom slučaju bila mogućnost da se na rastuću potražnju i dalje reagira na uobičajno brz i fleksibilan način. Postala je jasna potreba da se samostalna distribucija proširi profesionalnom dispozicijom, što se moglo rješiti pomoću sistema pametne logistike tvrtke TIMOCOM.

Probudili smo vašu radoznalost, pa biste željeli da postanete još uspješniji pomoću sistema pametne logistike, poput poduzeća Dodić d.o.o? U tom slučaju, testirajte je tokom četri tjedna – besplatno i bez ikakvih obaveza!  

Besplatno testiranje sistema pametne logistike

Postanite insider u profesiji

Redovito primajte važne članke, vrijedne stručne priloge i ekskluzivne izvještaje korisnika!


Prijava na newsletter

Pop-up image - Logistic
Želite li postati stručnjak u logistici?

Stoga primajte naše vijesti o logistici izravno u svoj sandučić. Budite prvi koji će imati koristi od naših proizvoda i ažuriranja.

na vrh