• ADR

    ADR se odnosi na sporazum o prijevozu opasnih tvari u Europi. Sadrži propise za cestovni promet vezano uz ambalažu, osiguravanje tereta i označavanje opasnih tvari. Pojam ADR je kratica za „Accord européen relatif au transport international des marchandises

  • ADSP

    Kratica za Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen= Opći radni uvjeti za špeditere.

  • Avizo

    Kod aviza o isporuci robe transportno poduzeće unaprijed javlja okvirno vrijeme dolaska vozila, količinu proizvoda s težinom odnosno zapremninom robe primatelju, tako da se na mjestu istovara mogu obaviti potrebne prethodne radnje.

Postanite insider u profesiji

Redovito primajte važne članke, vrijedne stručne priloge i ekskluzivne izvještaje korisnika!


Prijava na newsletter

na vrh