• Lademeter

  Normirana mjera kamionskog saobraćaja. Predstavlja 1 dužni metar spremišnog prostora kamiona. Širina kamiona od približno 2,40 m odgovara 1 utovarnom metru približno 2,4 m2 (2,4m širine x 1 m dužine).

 • LKW

  je kratice za kamion, koji se naziva i „truck“ ili „teretni auto“. Označava kamione koji prvenstveno služe za transport robe. Iza kabine se u te svrhe nalazi odgovarajuća konstrukcija.

 • LKW-Art

  Označava vrste kamiona np. remorker, zglobni i sl.

 • Login

  Prilikom preuzimanja TIMOCOMovih programa, na korisnikovo se računalo preuzima i osobni sigurnosni ključ za pristup, koji nakon instalacije i odobrenja omogućava ugodan i autorizirani pristup sustavu TIMOCOMa. Unos korisničkog imena i lozinke više nije

 • Logistika

  Logistika je proces kretanja robe od prijema do isporuke klijentu. Logistika obuhvaća planiranja, izvedbe i kontrolne mjere uklj. instrumente za optimalni protok robe. Dijelovi discipline su np. logistika nabavke, skladišta, transporta, proizvodnja, distribucija

 • Logistika 4.0

  Pod izrazom logistika 4.0. podrazumijevamo najmoderniju logistiku koja uključuje umrežavanje, digitalizaciju i računalstvo. U skladu s time, zadatak logističara više nije ograničen - kao ranije - na čisti prijevoz, već se temelji na funkciji koordinacije

 • Logistika poduzeća

  Logistika poduzeća skupni je termin za ukupnu logistiku nekog poduzeća. Obuhvaća sve interne aspekte logistike, kao i one koji nadilaze poduzeće. Tu spadaju nabava, interna logistika proizvodnje, kao i isporuka te distribucija proizvedene robe. Pojam

 • Logistički niz

  Označava sumu svih nužnih proizvodnih aktivnosti kako bi produkt našao svoj put od tvorničara do krajnjeg klijenta.

 • LTL (Less than Truckload)

  Izrazom LTL (Les Than Truckload) označavamo teret manji od cijelokupno utovarenog kamiona. Uobičajeno se u situaciji djelomice natovarenog kamiona traže drugi manji tereti kako bi se prijevoz isplatio. Alternativa dodatnim manjim teretima je i zbirni

Postanite insider u profesiji

Redovito primajte važne članke, vrijedne stručne priloge i ekskluzivne izvještaje korisnika!


Prijava na newsletter

na vrh