• Pakirana roba

  Ovdje se radi o pakiranoj robi od više pošiljaoca koju prikuplja i pakira špediter da bi je zatim kao grupnu isporuku podijelio pojedinim akceptantima.

 • Paleta

  Palete, točnije transportne palete su ravna utovarna sredstva koja se može koristiti za utovar robe koja se može slagati u visinu. Postoji više vrsta (np. ravne ili bačvaste palete) od različitih materijala kao drvo, plastika ili kromirani čelik. Najpoznatija

 • Paletar / Mrav

  Paletar ili mrav, kako ga se još naziva, uređaj je za premještanje tereta, koji prema izboru može ili ne mora imati vlastiti pogon. Služi za transport paleta i rešetkastih kutija

 • Parcijani tovar

  Označava tovar koji nije iskoristio sav kamion (kompletni tovar) već samo njegov dio.

 • Planiranje tura

  Označava organiziranje transportnih doznaka ( ručno ili programom). Doznake se pritom dijele na vozila tako da se cjenovni i vremenski troškovi minimiziraju tijekom puta.

 • Ponude tereta

  Ukoliko neko ponudi utovar, koji uz naknadu prevozi neka druga stranka, tada nalogdavac izdaje ponudu utovara.

 • Posrednik u prijevozu roba

  Preko posrednika u prijevozu roba, roba se pravovremeno prosleđuje odgovarajućem pružatelju usluga radi prijevoza.

 • Posredovanje tereta

  Kod posredovanja tereta se brine o tome, da se pronađe odgovarajući pružatelj usluga za prijevoz robe, koji će prevesti robu u dogovorenom vremenu.

 • Potvrda naloga

  Kada špedicija prihvati odgovarajući nalog, postoji mogućnost davanja pismene potvrde nalogoprimca prema nalogodavcu. Skraćeno: PN.

 • Povratni tovar

  Pod pojmom tovar podrazumijeva se cjelokupna roba u tovarnom prostoru, odn. u tovarnim prostorima nekom prijevoznog sredstva kao što su kamion, osobni automobil, brod, željeznica ili avion. Na odredištu tovara roba se istovaruje. U slučaju kada se tamo

 • Pošiljatelj

  Pošiljatelj je najčešće davatelj naloga nekom pružatelju transportnih usluga. On preuzima robu koju je potrebno transportirati od pošiljatelja i prevozi je do primatelja.

 • Prazne vožnje

  Prazna vožnja transportnog vozila je vožnja bez ikakvog tereta. To znači da su sve vožnje nekog kamiona bez tereta prazne vožnje. One mogu uzrokovati velike troškove. Pomoć protiv toga pruža tvrtka TIMOCOM, svojom najvećom europskom burzom tereta i tovarnih

 • Prijevoz drva

  Kod prijevoza drva se prevoze trupci. Tu se koriste posebni tegljači,koji su odobreni i razvijeni za takvu vrstu prijevoza. Osim toga trupci moraju biti propisno osigurana i teret ne smije prelaziti dozvoljenu težinu kamiona.

 • Prijevoz goriva

  Prijevoz goriva se isključljivo provodi sa prijevoznim sredstvima koje su dopuštene i konstruirani za prijevoz goriva.

 • Prijevoz hladnjačom

  Kod prijevoza hladnjačom se prevozi roba koja se moraju držati hladno, kao naprimjer namirnice. U tu svrhu se grade kamioni s tehnologijom za hađenje.

 • Prijevoz opasnih tvari

  Opasnim tvarima se smatraju tvari koje mogu štetno djelovati na život,zdravlje ili okoliš. Kod prijevoza takvih roba mora se obratiti pozornost posebnim smjernicama i prijevozno sredstvo se mora označiti pločom za označavanje, ambalažnim tablama i listicama

 • Prijevoz rasutog tereta

  Kao rasuti teret se podrazumijeva rinfuzni ili zrnast material. Takvi tereti se prevoze sa posebnim prijevoznim sredstvima, kao naprimjer silosima ili šleperima sa pokrednim podom te se prevozi u vrećama takozvanin Big Bagovima.

 • Prijevoz roba

  Pod prijevozom roba podrazumijeva se transport robe ili dobara svih vrsta prijevoznim sredstvima kao što su npr. kamion, osobno vozilo, željeznica, brod ili avion. Postoje bliski i daleki transport. Pod bliskim transportom podrazumijeva se transport dobara

 • Prijevoz stoke

  Pod pojmom prijevoza stoke ili također prijevoz životinja podrazumijeva se transport živih životinja kamionom, osobnim vozilom, željeznicom, brodom ili avionom.

 • Prijevoz tereta

  Kod prijevoza tereta se općenito prevoze različite vrste tereta između dva mjesta.

 • Prijevoz teškog tereta

  Prevozi se duga, teška, široka ili visoka roba, koja se utovara uz pomoćnih sredstava kao što su kranovi i valjci.

 • Prijevoz vangabaritnih roba

  Ukoliko se žele prevesti vangabaritne robe često su potrebna posebna pomoćna sredstva i prijevoz se mora dobro organizirati i planirati, da nebi došlo do problema.

 • Prijevoz vozila

  Transport vozila opisuje prijevoz vozila kao što su primjerice osobni automobil, Kamion, terenskih automobil, Van ili dostavno vozilo, koje se prevozi kamionom s posebnom nadogradnjom.

 • Prijevoznik

  Prijevoznik vrši transport tovara preko zemlje, vode ili zrakom.

 • Primatelj

  Kod primatelja se roba istovaruje odnosno prima. To znači, da je kod njega mjesto isporuke robe.

 • Proizvodnja

  pod pojmom proizvodnja se podrazumijeva proizvodnja te izradamaterijalnih dobrai usluga. Proizvodnja je poslovni proces, koji traje od razvoja proizvoda do njegove prodaje. Processe može vidjeti kao proizvodni- ili izradni process. U proizvodnji je tehnički

 • Provjera solventnosti

  Bonitet je sinonim za solventnost. Kod provjere boniteta vrši se provera solventnosti poduzeća np kod kreditinih agencija.

Postanite insider u profesiji

Redovito primajte važne članke, vrijedne stručne priloge i ekskluzivne izvještaje korisnika!


Prijava na newsletter

na vrh