• GBG

    GBG je kratica za zatvorena grupa korisnika; engleski "C Closed User Group (CUG)“. DGB označava grupu korisnika koja ima pristup resursima i službama eksluzivno dostupne samo toj grupi. Na burzi prijevoznika i stovarišta GBG je np. interna burza u oviru

  • Grubo platno

    Grubo platno je pokrivalo na kamionu. Kod rešetkaste izvedbe sa grubim platnom se np. roba štiti od vrjemenskih uvjeta gubim platnom.

Postanite insider u profesiji

Redovito primajte važne članke, vrijedne stručne priloge i ekskluzivne izvještaje korisnika!


Prijava na newsletter

na vrh