• Kabasta roba

  Isporuka robe ili tovara velikih zapremina ili dimenzija koja se ne može slagati jer je „kabasta“.

 • Kabotaža

  Kada neko inozemno transportno poduzeće obavlja transportne usluge unutar neke zemlje (EU-države) za novčanu naknadu, takav postupak naziva se kabotaža.

 • Kalkulator rute

  Naziva se i planer kursa. Označava kompjuterski program pomoću kojeg se nalazi put od starta od krajnjeg odredišta. računa pritom i troškove prijevoza i obuhvaća niz dopunskih funkcija kao np. mogućnost proračunavanja najbrže odnosno najkraće rute.

 • Kamionski tovar

  Pod kamionskim tovarom podrazumijeva se transportna roba koja se prevozi kamionom.

 • KEP

  Kratica za Kurir,ekspres, paketna služba Označava transport komadne robe malih težina. Pojedinačni komad ne smije vagati više od 31 kg.

 • Kipper

  Specijalna otvorena konstrukcija kamiona. Radi se o u nazad i/ili na stranu zaklopnoj osnovi ( sa otvarajućim stranicama) ili o u nazad zaklopivom koritu sa bočnim nepokretnim, najčešće visokim zidovima. Kiper je najčešće u uporabi u građevinskoj industriji

 • Kolli

  Kolli su pojedini dijelovi tovara. Najmanja jedinica pakiranja isporuke robe.

 • Komadna roba

  Sva roba manjeg obujma, koja se može pojedinačno -„komadno" pomjerati i istovarivati. Sva roba koja nema dopunske transportne kontejnere kako bi se transportirala kamionom, kontejnerima ili avionom.

 • Komadni prijevoz

  Komadni prijevoz ne zahtjeva specijaln prijevozno sredsvo ali se pretežno koriste ISO-kontejneri. Kod odpremanja komadne robe, roba se mora osigurati u normalnim okvirima. Ovdje ne postoji nikakav propis kako osigurati robu.

 • Kompletni tovar

  Kod kompletnog tovara, klijent treba cijeli kamion koji ide samo jednom primaocu.

 • Kontejner

  Iz latinskog continere = držati zajedno, predohranjivati, najčešće označava rezervoare velikog kapaciteta za transport i pohranu robe.

 • Kontejnerski transport

  Kontejnerski transport znači, da se kontejneri mogu prevesti različitim prijevoznim sredstvima. Takozvani ISO-Kontejneri su namjereni za brodove, za tračnička i cestovna vozila.

 • Kopneni prijevoz

  Pod pojmomkopneni prijevoz podrazumijevaju se sve vrste prijevoza koji se odvija na čvrstom tlu, dakle na kopnu. Konkretno se pod time podrazumijeva transport robe na kopnu po cestama ili tračnicama, dakle kamionom, osobnim vozilom ili željeznicom.

 • Korištenje skladišta

  Korištenje skladišta u prvoj liniji ovisi o svojstvima skladišne hale odnosno skladišne površine. Skladišni prostori moraju biti opremljeni na odgovarajući način, ovisno o vrsti robe koja bi se tamo trebala skladištiti. Tako je primjerice za skladištenje

 • Kufer

  U obliku kutije, odnosno okolo zatvorene i prekrivene konstrukcije kamiona.

 • Kurirska služba

  (lat.currere = trčati). Kurirska služba preuzima kratkoročne manje isporuke direktno od pošiljaoca do akceptanta.

 • KVO

  Regulacija snaga za transport robe kamionima.

Postanite insider u profesiji

Redovito primajte važne članke, vrijedne stručne priloge i ekskluzivne izvještaje korisnika!


Prijava na newsletter

na vrh